rss feed
Zoeken

Actueel

Nieuws

Casla gesloten per 1 juli 2014 / Casla closed by July 1, 2014

Vanaf 1 juli 2014 is het paviljoen Casa Casla gesloten voor publiek. De functies en de daaraan verbonden activiteiten over architectuur, stedenbouw en landschap van Almere, worden vanaf deze datum voortgezet in de Schouwburg Almere, Esplanade 10, 1315 TA Almere. De website blijft voorlopig functioneren.

Voor aanmeldingen voor rondleidingen blijft de website van Casla actief.

Voor vragen kunt u de volgende personen bereiken via de mail:

Ans van Berkum: avberkum@schouwburgalmere.nl

Odette Breijinck: obreijinck@schouwburgalmere.nl

Judith Flapper: jflapper@schouwburgalmere.nl

T 036 845 5555


Casla the center for Architecture, Urbanism and Landscape of Almere, is closed for public. The functions of the center and related activities  will be continued in the Schouwburg Almere, Esplanade 10, 1315 TA Almere. Our website will be provisionaly on line.

For the demand for excursions the website remains active!

The following persons can be reached for questions or information:

Ans van Berkum  avberkum@schouwburgalmere.nl

Odette Breijinck  obreijinck@schouwburgalmere.nl

Judith Flapper     jflapper@schouwburgalmere.nl

T 036 8455555

zaterdag 21 juni 2014
Evenementen

Dag van de Architectuur 2014 met Het Flevo-landschap en Casla

Uitnodiging Dag van de Architectuur Almere 2014De ontdekking van de Pampushout

De Dag van de Architectuur wordt op zaterdag 21 juni gehouden in bosgebied de Pampushout in Almere. ’Groen’ is een belangrijk element in en van Almere, naast blauw (water) en rood (bebouwing). Het Flevo-landschap en Casla bieden deze bijeenkomst gratis aan. De start is om 12.00 uur in de beheerschuur De Havikshorst van Het Flevo-landschap aan de Botterweg achter manege Pampushout.

Het Flevo-landschap is enkele jaren geleden begonnen om van dit van oorsprong populierenbos een gevarieerd stadsbos te maken. Ook de komende jaren wordt gewerkt aan verdere omvorming van het bos. Samen met de gemeente Almere is een ontwikkelplan opgesteld, waarbij inspiratie opdoen, inspannen en ontspannen centraal staan. De komende jaren krijgt dat verder gestalte, mede op basis van ideeën en wensen van omwonenden en bezoekers van het bos.

Casla is als organisator van de jaarlijkse Dag van de Architectuur altijd op zoek naar een inspirerende locatie. “En dat hebben we gevonden in de Pampushout. Het is een prachtig gebied dat we aan de hand van verschillende sprekers tot leven laten komen”, vertelt Ans van Berkum, directeur van Casla, het centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap in Almere.

“De Pampushout herbergt vele schatten, onder meer verschillende scheepswrakken, de 7,5 miljoenste boom van Almere, een oeverzwaluwwand en een landschapskunstwerk”, vertelt Tim Beldman namens Het Flevo-landschap. “Deze schatten laten we de deelnemers graag zien na de traditionele architectuurbrunch op locatie”, licht Van Berkum toe. “Door verschillende korte presentaties komen het ontstaan, de waarde en de toekomst van het gebied aan de orde.”

De sprekers zijn Hester Kersten (landschapsarchitect, gemeente Almere), Riet Rijs (hoofd afdeling beleid en kwaliteit, Het Flevo-landschap), Ton Eggenhuizen (stadsecoloog, gemeente Almere) en Martine van Kampen (curator LandArt Live). Aansluitend is een ontdekkingsreis door de Pampushout en wordt een bezoek gebracht aan de oeverzwaluwwand, een scheepswrak en het landschapskunstwerk Polderland Garden of Love and Fire van Daniel Libeskind. Een fiets is vanwege de afstand noodzakelijk voor het bezoek aan het kunstwerk.

Programma

11:30 uur  Inloop beheerschuur De Havikshorst
12:00 uur  Welkomstwoord door Riet Rijs van Het Flevo-landschap en Ans van Berkum, Casla.
12:10 uur  Feestelijke architectuurbrunch
12:30 uur Presentaties door:
Hester Kersten, landschapsarchitect, Gemeente Almere.
Riet Rijs, hoofd afdeling beleid en kwaliteit, Het Flevo-landschap.
Ton Eggenhuizen, stadsecoloog Gemeente Almere.
Martine van Kampen, curator LandArt Live.

13:30 uur  Start excursies door het gebied:
excursie 1 Pampushout, de ecologische zone.
excursie 2 Pampushout, de scheepswrakkenroute.
excursie 3 Landschapskunst Polderland Garden of Love and Fire (fiets verplicht).

15:30 uur  Retour beheerschuur voor gezamenlijke discussie.
16:00 uur Afsluitende borrel in de Kastanjehof.

Meer informatie en aanmelden

 • De Dag van de Architectuur start in De Havikshorst aan de Botterweg, Almere (achter Manege Pampushout).
 • Deelname is gratis, wel van tevoren aanmelden in verband met catering en excursies via dit aanmeldformulier
 • Vanwege onderhoud aan het bos en mogelijk drassige gebieden wordt u verzocht met uw kleding en schoeisel hiermee rekening te houden.

download de uitnodiging

De Dag van de Architectuur is mogelijk gemaakt door Het Flevo-landschap, gemeente Almere en Casla.

23 mei - 22 juni 2014
Tentoonstellingen

Expositie Riet van Halder: Uit de Kunst

werk van Riet van HalderMet een video-impressie van de opening en interview met de kunstenares

Casla en Stichting Willem van Genk nodigen u uit voor de feestelijke opening van de tentoonstelling op 23 mei 2014 om 16.30 uur door Ans van Berkum. 

Per 1 juli gaan de medewerkers van Casla over naar gebouw de Kunstlinie. Dat wordt de plek voor de nieuwe Centrale Cultuurcluster van Almere. Hier wordt gewerkt aan verbindingen tussen culturele thema’s en de disciplines theater, kunst en architectuur. We zoeken het experiment en tarten de grenzen tussen de oude instellingen. Op naar een nieuwe toekomst! 

Riet van Halder was van 1992 tot 2004 geheel spontaan, beeldend werkzaam. Uiteindelijk ontstond een prachtig oeuvre van 600 werken. Een representatieve selectie van dit wilde, niet klassificeerbare werk is nu te zien in Casla.

Riet van Halder werk van Riet van Halder

De tentoonstelling duurt tot 22 juni en werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Almere, het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, Stichting Willem van Genk en particulieren.

Video-impressie opening

Interview met Riet van Halder

uitnodiging opening expositie Riet van Halder

Verslagen

Impressie van symposium “Floriade 2022, op goede gronden”

Symposium Floriade 2022 Op groene GrondenOnder voorzitterschap van Andries Greiner, 3 april 2014

Dinand Ekkel betoogde dat we van de grond kunnen eten.

De aftrap werd genomen door lector Dinand Ekkel, die een pleidooi hield om bewuster stil te staan bij de relatie tussen groen en gezond. De polderrijke vaaggrond is in staat de mens te voeden. Onderzoek wijst echter uit, dat de situatie in Flevoland zorgwekkend is. We worden met elkaar wel ouder, maar er zijn ook steeds meer chronisch zieken. Hoe kunnen we deze situatie verbeteren?

Hij pleit voor de inzet van een model van mobiele landbouw, van urban-, guerilla-, balkon-, kinder-, en stadlandbouw waarmee tegelijkertijd de factoren 1) beweging, 2) sociale contacten en 3) zingeving worden aanstipt.

Volgens Ekkel is de succesvolle agrariër diegene die reageert en meebeweegt met veranderingen. Vertaal dit naar verdienmodellen en zorg voor een bio-diversiteit (wel 40 soorten olijfolie in het schap en maar één soort prei). Dit zal de relatie tussen consument enerzijds en de boer en zijn voedsel anderzijds verbeteren, met als bijvangst een vorm van stadslandbouw die in ecologische opzicht en in haar sociale context haalbaar is. Als je dit concept overhevelt naar de Floriade (gezonder, mobieler, diverser) dan is een growing green city haalbaar.

Jan-Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland) gaf een lesje economie: De Floriade werkt

Binnen de urbanisatie moeten we oog hebben en houden voor:

 • Voedselveiligheid
 • Voedselvertrouwen
 • Voedselkeurmerk
 • Voedsellogistiek
 • Voedselvooriedereen
 • Voedselduurzaamheid
 • Voedselonderzoek

De economische kansen die de Floriade biedt, moeten we verzilveren. De provincie onderhoudt diverse contacten om haar kerntaak (het scheppen van verbindingen) uit te voeren. Dit wordt nagestreefd door het sluiten van nieuwe allianties, bijvoorbeeld tussen visserij (Urk) & landbouw en seedvalley (Enkhuizen) & landbouw. In deze innovatieve arena pleit de Provincie voor aanpassing van de regelgeving. Hij ziet Flevoland als living lab en als zodanig een proeftuin voor de Floriade met een wereldwijde uitstraling.

Henk Meijer, directeur van de Floriade sloot af met: Groene initiatieven in de stad.

Hij onderscheidt twee bewegingen. Fase 1: is de opgave van Rijk aan gemeente om een stad van 250.000 inwoners. Fase 2: verdubbel het aantal dat er al is.

Hoe gaan we de tweede fase invullen? Meerkernig of compact? We willen niet alleen stenen stapelen maar ook ecologisch, sociaal en economische groeien. Hij ziet de ontwikkeling van de Floriade als een reeele stap waarin stad en land samenkomen, in gezonde systemen. De gezonde stad = een productieve stad = een bio-diverse stad= een eetbare stad.

De eerste jaren ziet men als een speelvloer/proeftuin, waarin gewerkt wordt aan oplossingen, met een samengestelde agenda waarop growing green en growing green city centraal staan.

Hij ziet Flevoland als een mini-Nederland, waarbij innovatie en beleving de belangrijke pijlers zijn. De stad knoopt nu al relaties aan met internationale partners/steden (bv Toronto), met het oog op 2022

Er wordt gewerkt aan een kansenboek, met gezonde snelwegen en Nederland-Waterland als dé grote manifestatie op de Floriade. Het eindigt wat hem betreft niet in 2022, maar trekt de lijn door naar 2025.

Een journalistiek verslag van de conferentie is hier beschikbaar.

Odette Breijinck

5 juni en 10 juli 2014
Workshops

Printen in 2,5 D

Dutch Design Academy

Nieuwe productietechnieken verkennen

In samenwerking met de Design Academy Eindhoven organiseert cASLa een tweetal workshops voor architecten, zowel interieur als exterieur, en andere geïnteresseerden. Doel is het verkennen van deze nieuwe productietechnieken en de bereidheid om samen met bewoners tot nieuwe vormen van samenwerking te komen. De focus ligt vooral op de vraag hoe nieuwe productietechnieken bewoners kunnen helpen bij het zelf vormgeven van hun huis en wat dat voor de verhouding tussen professionals en bewoners betekent. 

Data van de workshops: donderdag 5 juni en 10 juli, namiddag.

Deelname is gratis. Wel van tevoren aanmelden via mail: o.breijinck@casla.nl

Verslagen

Opening The Production of Well-Being 10 april 2014

Ton MattonTon Matton neemt geen blad voor de mond

Ergens wonen is voor ons helemaal vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het een groot raadsel waarom mensen sedentair werden en tenslotte ook comfort zijn gaan zoeken in hun woning. Ton Matton onderzoekt hoe het verschijnsel vandaag de dag in elkaar zit. Waarom geven we in Nederland heel veel geld uit voor een woning van duizend in een dozijn met een postzegeltje tuin? Zelf woont hij voor hetzelfde geld in het voormalige Oost Duitsland in een ruime verbouwde school met een lekkere lap grond, waarop hij zijn eigen groente en fruit verbouwt en zijn kleinvee laat dartelen. Een situatie die hij als weldadig ervaart. 

Bij de opening van zijn tentoonstelling The Production of Well-Being in Casla trok hij fel van leer tegen alle verzamelde domheid van het wonen in de Nederlandse Vinexwijken in huizen waarvoor we ons hele leven kromliggen. Om een voorbeeld te stellen stuurde hij in 2004 een voorstel in voor de prijsvraag Eenvoud. Waarom niet een van die 500 Oost-Duitse huizen uit de jaren vijftig, die daar leeg staan, als een bouwpakket naar Almere transporteren? Dat zou mensen tonen wat echt eerlijk en eenvoudig leven is! Hij was uiteraard een van de winnaars. Ans van Berkum, die een inleiding op de tentoonstelling gaf, complimenteerde de jury van toen met haar treffende keuze. Ton kan nu, bijna tien jaar na dato, zijn visioen realiseren. Zijn nicht Anne Matton wordt de gelukkige eigenaar van dit heerlijke huisje dat gebouwd wordt op de locatie van Eenvoud aan de Noorderplassen West. Het wordt niet uit betonnen prefab wanden opgetrokken zoals in het land van herkomst, maar uit strobalen, bedekt met echte Oost-Duitse stuuk. Dat laat Matton zien in Casla, waar een representatief deel van het huis is nagebouwd, inclusief oude authentieke en ingenieuze nieuwe interieurelementen. Er is een hele reeks filmpjes te zien over het project, die je zittend op strobalen kunt bekijken. Op de vloer toont hij origineel hang en sluitwerk, tegels en sanitair en boven de opstelling balanceert een authentiek zolderraam. 

“Prachtig!” vonden de talrijke bezoekers aan de openingsceremonie, die genoten van de felle bewoordingen waarmee Ton Matton zijn project en visie beschreef. Nee, hij nam geen blad voor de mond op deze feestelijke dag, waarop hij ook nog eens zijn vijftigste verjaardag mocht vieren. Titia Frieling schetste, als lid van het Comité De Fantasie, de geschiedenis van de Prijsvraag Eenvoud, waarmee het in Almere allemaal begonnen is. Zij verhaalde hoe de jury met de inzending van Ton in aanraking kwam en hoe de uitvoering van het hele project Eenvoud sindsdien is verlopen. Een proces dat taaie participanten verlangde met een flinke dosis doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Architect Martijn van der Hijden gaf een toelichting op de slimme wijze waarop hij het origineel aanpaste aan de Nederlandse bouwvoorschriften. Wethouder Henk Mulder tenslotte, schetste het kader van het Almeerse zelf-bouw beleid en het uitgangspunt van Growing Green; het leidmotief van de Floriade die in 2022 moet plaatsvinden. Het project van Ton past perfect in beide idealen. 

Hoogtepunt van de ceremonie werd gevormd door het leggen van de eerste strobaal door Henk Mulder en Anne Matton. Ze doen het met verve en zichtbaar plezier. Dan krijgt Ton zelf cadeautjes en deelt genereus zeefdrukken en onderscheidingen uit van zijn huisje, aan alle meewerkende vaklieden en vrijwilligers. De eenvoudige broodmaaltijd met sekt die dan genuttigd wordt, is méér dan smakelijk. Ook dit is een voorbeeld van hoe eenvoudig het allemaal kan. In deze mooie uren heeft iedereen kunnen ervaren hoe ware eenvoud welbevinden produceert. Wat een fijne opening. Dank je wel Ton!

opening expositie Ton Matton

opening expositie Ton Matton

opening expositie Ton Matton

opening expositie Ton Matton

april t/m oktober 2014
Excursies

Poort een plek voor u?

logo Almere PoortRondleidingen in Almere Poort ieder weekend van april t/m oktober

Almere bevordert zelfbouw, op grote schaal, door de hele stad. Wat het betekent als mensen alle kansen krijgen om hun fantasie de vrije loop te laten, is goed te zien in Almere Poort. Daar zijn circa 1.000 kavels voor particulieren en een groot aantal percelen voor bouwgroepen. Mensen kunnen daar een kavel kopen en schakelen zelf bouwers, architecten en adviseurs in als ze dat willen. Alles op hun eigen voorwaarden. Het levert een heel andere sfeer op dan elders in Almere. Huizen in Poort zijn een lust voor het oog. Het stadsdeel is dynamisch, kleurrijk en zeer gevarieerd. 

De Gemeente Almere, Architectuurcentrum Casla en Kindercasla slaan de handen ineen om de kwaliteiten van het jonge stadsdeel Poort bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Iedereen kan er inspiratie opdoen voor zijn eigen woondromen en -fantasieën. De rondleidingen duren anderhalf uur en staan onder leiding van deskundige gidsen van Casla. 

Elke zaterdag en zondag, met het markante KinderCasla-gebouw in het Cascadepark als vertrekpunt!

 • Aanvang zaterdag 5 en zondag 6 april
 • Ieder weekend van april t/m oktober.
 • Op zaterdag een fietstocht door heel Almere Poort.
 • Op zondag een wandeltocht door het Homeruskwartier.

11:00 uur - Ontvangst in KindercASLa met koffie/thee
11:15 uur - Vertrek
ca. 12.30 uur - Einde

Meer informatie

Aanmelden verplicht via mj.roselaers@gmail.com. (Vermeld de gewenste datum en het aantal personen.)

Maximaal 10 deelnemers.

GRATIS

U kunt uw eigen fiets mee brengen, of gebruik maken van onze leenfietsen.

Nieuws

Nieuwe Perspectieven in Almere

Schouwburg AlmerecASLa gaat het aan! 

Per 1 juli 2014 verhuizen de drie medewerkers van cASLa naar Schouwburg Almere, waar een nieuwe culturele organisatie tot stand komt. 

Hectare is de werktitel van de nieuwe cultuurcluster die de stad gaat verrijken met een intensief programma aan kunst, theater en architectuur, vanuit het prachtige gebouw van Schouwburg Almere aan het Weerwater. Het nieuwe, geïntegreerde programma, wordt u tot 1 juli nog via deze site aangeboden. Blijf op de hoogte en hou het bij! 

Het cASLa Team: Odette Breijinck, Judith Flapper, Ans van Berkum.
Tot 1-7-2014 met assistentie van stagiaire Sharon Clark.

8 t/m 13 oktober 2014
Excursies

Met cASLa naar New York

New York, Ground Zero8 t/m 13 oktober 2014

Om van dichtbij de ‘state of the art’ gebiedsontwikkeling in haar meest innovatieve setting te leren kennen, is New York de uitgelezen plaats. Op Ground Zero herrijst het bruisende Lower Manhattan uit haar as en worden de visies voor de toekomst verwezenlijkt. Hier wordt het pijnlijke gat dat op 9/11 in de Amerikaanse ziel werd geslagen, letterlijk gevuld met spraakmakende gebouwen en nieuwe sterke ondernemingen. 

Casla organiseert een studiereis om dit staaltje vakmanschap te aanschouwen en inspiratie op te doen voor het werken aan onze eigen nieuwe stad.

Bijzonderheden

We verblijven in het Holiday Inn Midtown*** in Manhattan, 5 minuten lopen van Broadway en 10 minuten van Central Park.

Programma (onder voorbehoud)

 • Bezoek kantoor stadsontwikkeling
 • Bezoek kantoor High Line

De kosten voor deze 6-daagse reis (4 overnachtingen) bedragen ca. € 1300,-. p.p. (vlucht en verblijf Holiday Inn)

Aanmelden

Aanmelden kan via mail: a.vanberkum@casla.nl

Aanmeldingen worden verwerkt op basis van binnenkomst. 

De aanbieding is beschikbaar tot 20 mei 2014. Bij een groepsgrootte van 12 personen kan de reis door gaan.

New York

Nieuws

Bouwsociëteit wordt Sociëteit CASA

cASLa gebouwArchitecture + Art

De Bouwsociëteit Almere, die in 1996 werd opgericht als netwerkorganisatie van aan architectuur verwante beroepsgroepen, verbreedt haar werkterrein. Onder de naam Sociëteit CASA gaat zij zich richten op architecture+art, zoals de twee hoofdletters A in de naam CASA aangeven. 

 In voorbereiding op de transitie is door geraadpleegde leden enthousiast gereageerd en men ziet dan ook reikhalzend uit naar het jaarprogramma met sprekers, excursies en bijzondere bijeenkomsten. Zodra de organisatorische en logistieke trajecten zijn afgerond informeren wij u uitgebreider over het jaarprogramma, dat beslist verrassend zal zijn. Wij vragen nog even uw geduld om vervolgens met vuurwerk een nieuwe start te maken met Sociëteit CASA. 


op aanvraag
Lezingen & debat

Lezing over Almere

Marie-Josée RöselaersDoor stadsgids Marie-Josée Röselaers

cASLa biedt een lezing aan over Almere: het ontstaan, het stedenbouwkundig plan, het Stadshart, de groei, de schaalsprong en de Floriade.

De lezing wordt verzorgd door Marie-Josée Röselaers, stadsgids in Almere, en bestaat uit een korte film en een powerpoint presentatie. 

Meer infornatie

Duur: 2x drie kwartier met een pauze.

Locatie: Casa Casla of elders

Neem voor meer informatie of boekingen contact op met Marie-Josée Röselaers: mj.roselaers@gmail.com